Den ultimate løsningen for å ta bort friksjon og hindringer

Koble

data kilder

Del

informasjon

Bruk

ny innsikt

Nytteverdi

av ny kunnskap

Utnytter dere de teknologiske mulighetene - er dere datadreven ?

Vi forbedrer samspill og sikrer sanntids styringsinformasjon.

Porteføljen av tjenester består blant annet av: 

Analyse

Analyserer og beskriver dagens verdikjeder. Hvor kan en fjerne friksjon, plunder og heft?

UX

Informasjonstilgang

Etablere tilgang og innhente informasjon fra systemer ved hjelp av integrasjon. Kombinasjonen skyløsning og low-code (Dell Boomi) sikrer rask etablering

Data Cloud

Modellering

Oversikt over verdiskapingen og det operasjonelle. Se prosessforbedring over tid etterhvert som tiltak iverksettes

Collating Data

Rapportering

Sanntids styringsinformasjon og ende-til-ende oversikt relatert til bedriftens ulike KPIer (eks økonomi, kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet og prosesser)

Graf.jpg

Tjenestedesign

Definering av tjenester, innhold, roller og ansvar. Sikre samspill med leverandører i et multileverandørlandskap. Governance. Kontraktsutforming. Datasikkerhet

Checking Text on a Document

Visualisering

Alltid oppdatert objektiv fremstilling av bedriftens aktiviteter, tidsforbruk og saksbehandlinger. 

Process Mining (Celonis) -> finner ut hvordan dine prosesser virkelig ser ut

Chart2.jpg

Automatisering

Regler og maskinlæring fjerner flaskehalser. Dette gir effektiv saksbehandling, fornøyde kunder og bedre økonomisk resultat  

Image by Daniele Levis Pelusi

Datakvalitet

Master Data Management og Data Governance gir oppdaterte systemer og korrekt informasjon. Et prosjekt berører mennesker, teknolog

silver balls
Fjerne friksjon og hindringer i bedriften ved hjelp av Process Mining fra Celonis og Voglio
Fjerning av friksjon og hindringer i bedriften

Kontakt

Storgata 6

2050 Jessheim

Org nr: 916998252

info@voglio.biz

+47   21 45 65 50

©2016 by Voglio AS.